Pokój Muzyczny

Muzyka towarzyszy nam od samego początku. Już w łonie matki docierające dźwięki tworzą pewne kompozycje, mające swoją melodię, rytm i dynamikę. O tym, jak wielka jest siła muzyki, świadczyć może rola podkładu muzycznego w filmie – ten sam widok może wydać się sielskim lub budzącym grozę w zależności od muzyki, którą słyszymy. Niezwykły jest wpływ muzyki właśnie na emocje. Dzięki temu można korzystać z jej dobroczynnego wpływu w różnych chwilach. Przez oprawę muzyczną podkreślana jest waga uroczystości, zmienia się charakter towarzyskich spotkań, a indywidualny odbiór muzyki jest dla wielu osób jedną z największych przyjemności życiowych.

WARSZTATY