Pokój Sztuk

Dziecięce dzieła powstają spontanicznie, tworzone z radością i pasją wszędzie, nie tylko na kartkach, ale też na meblach, ścianach, podłodze. Dorosłym udaje się wspierać naturalne dziecięce dążenia do wyrażania swoich przeżyć i komunikowania się z innymi poprzez twórczość artystyczną. Podstawą jest ich szacunek dla dziecięcych kreatywnych poszukiwań, tworzenie przestrzeni twórczej swobody, bez narzucania wymagań dotyczących sposobu czy efektów działań. Wprowadzając dziecko w świat sztuki warto być przewodnikiem, który w oparciu o swoje doświadczenie pokaże, w jaki sposób można korzystać z danej formy wyrazu, stworzy psychiczne i fizyczne ramy dla twórczych zmagań małego artysty.

WARSZTATY