Pokój Teatralny

Teatr od wieków pomaga ludziom w ekspresji i rozumieniu ludzkiej natury. Większość dzieci spontanicznie bawi się w przyjmowanie różnych ról, naśladując inne – realne lub wyobrażone – postaci, szukając stosownych swoim zdaniem gestów, strojów, rekwizytów. Poświęca wiele czasu i wysiłku ustaleniu, kto jest kim w danej zabawie, co ma się w niej i w jaki sposób wydarzyć. Podobnie przebiegają zabawy z użyciem figurek, reprezentujących różne postaci i ich aspekty.Dzięki takiej ramie dzieci w bezpieczny, a zarazem swobodny sposób mogą poznawać i oswajać rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną, poznawać siebie i innych, ćwiczyć nowe reakcje, wychodząc poza dotychczasowe nawyki, doświadczać sprawczości

WARSZTATY