Wirtualna Pracownia Kultury

to przestrzeń dedykowana edukacji kulturowej, twórczej wolności, inspiracji, łączenia form kulturowego uczestnictwa z elementami arteterapii. To platforma internetowa na stronie Fundacji dedykowana aktywnemu uczestnictwu w kulturze dzieci, budowaniu ich kompetencji, a zarazem promowaniu tekstów kultury, jako narzędzia komunikacji i rozwoju. Zgodnie z ideą kształcenia wielostronnego stymulującego rozwój uzdolnień, istotnym elementem projektu jest przygotowanie programu do interaktywnej edukacji w oparciu o teksty kultury, a zarazem inspiracji do tworzenia offline. Dzieci uczestniczące w warsztatach na platformie wykonują projekty artystyczne inspirowane tekstami kultury, mają możliwość dzielenia się swoją sztukę, projektami. Istotnym elementem założeń projektu, jest przygotowanie narzędzi w oparciu o wytwory kultury z elementem arteterapii: radzenia sobie z problemami, wspierania w procesie zmian, oswajania rzeczywistości – przeciwdziałanie skutkom pandemii. Działania Wirtualnej Pracowni odbywać się będą w obszarze edukacji i animacji kulturalnej z elementami arteterapii. Fundacja z animatorami kultury, twórcami, terapeutami i ekspertami przygotowuje Wirtualną Pracownię Kultury na stronie Fundacji (www.fundacjawezel.pl) z systemem katalogowania i wyszukiwania dostępnych na rynku narzędzi oraz dedykowaną pracy z animatorami wirtualną świetlicą. Zgodnie z tymi założeniami powstanie program świetlicy i scenariusze zajęć opartych na tekstach kultury. Zgodnie z nimi prowadzone zajęcia on line w poszczególnych wirtualnych pokojach (np. pokój baśni pokój teatru, pokój filmu, pokój muzykoterapii, pokój tańca, pokój przygód, pokój oswajania lęków; pokój z porcelany). Dostęp zajęć następuje po zarejestrowaniu się na stronę. Ograniczona liczba uczestników i korzystanie z narzędzi komunikacji online umożliwi interaktywność i wzajemną komunikację. Warsztaty będą prowadzone w duchu aktywizacji twórczej, a nie wykładu. Zgodnie z percepcją dzieci planowane są warsztaty po 30 minut, by móc skutecznie skupić uwagę uczestników. Zajęcia będą nieodpłatne. Wstępny plan działań świetlicy i planowania Artyści i Goście:

  1. Pokój baśni – oswajanie realnych zdarzeń poprzez opowieści z elementami magicznymi i wykorzystanie twórczego podejścia do instrumentów opowieści w duchu bajkoterapii.
  2. Pokój muzykoterapii – muzyczne wyprawy pozwalające prezentację różnorodnych instrumentów, epok i stylów muzycznych – zabawa dźwiękiem, muzyka jako forma wyrażania emocji – budowanie domowych instrumentów; odtwarzanie dźwięków, tworzenie nastroju w filmie – efekty dźwiękowe w animacjach, bajkach
  3. Pokój tańca – choreoterapia – poznawania tańców ludowych – uwalnianie emocji w tańcu flamenco, który jest rytmicznie prostą forma muzyczna, która łączy ludzi we wspólnym spędzaniu czasu poprzez muzykowanie.
  4. Pokój literacki – czytanie, poznawanie kanonu literatury dziecięcej; wykorzystanie terapeutycznej mocy książki – literatura pozwala odprężenie, zredukowanie problemów dziecka tkwiących w jego podświadomości i pomagają mu je uzewnętrznić.
  5. Pokój sztuk – zajęcia plastyczne, uwalnianie emocji poprzez manualną pracę twórczą ( malowanie, tworzenie ceramiki)
  6. Pokój teatralny/ drama – teatralne zabawy z muzyką na żywo i mapetowymi lalkami – improwizacje, odgrywanie scen, pantomima; zajęcia aktorskie nauka ekspresji, radzenia sobie z emocjami ich oswajanie.
  7. Pokój przygody i fotografii – wirtualne warsztaty speologii, w których zwiedzamy jaskinie aby rozmawiać o zmianach, jak je oswoić, uczuciach- z czym się mierzymy- jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Jak mierzyć się z wielkimi wyzwaniami?
  8. Pokój filmowy – rekomendacje filmowe, a po nich dyskusje tematyczne – wirtualny Dyskusyjny Klub Filmowy z wykorzystaniem równoczesnego oglądania filmów pochodzących z legalnych źródeł (przy użyciu gotowych narzędzi do wspólnego oglądania filmów).

Celem projektu Wirtualna Pracownia Kultury jest rozwój kompetencji do uczestnictwa w kulturze (nie zaś bycia tylko jej biernym odbiorcą) najmłodszego pokolenia Polaków i poszerzaniu ich obszarów twórczej wolności, a zarazem wsparcia ich rozwoju psychospołecznego w czasach pandemii. Odbywać się to będzie przez platformę online z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych w biznesie umożliwiających komunikację i nawiązanie relacji oraz inicjowanie procesów twórczych offline. Służyć temu będzie budowanie mocy sprawczej i pewności siebie poprzez czynny udział w tworzeniu sztuki. Uwalnianie potencjału w różnych formach artystycznej kreatywności z naciskiem na zainspirowanie do procesów twórczych poza siecią i platformą dzielenia wspierania procesu twórczego. Koncepcja wykorzystania tekstów kultury do wsparcia psychologicznego przygotowana zostanie we współpracy z terapeutami. W czasie zaburzonego poczucia bezpieczeństwa to kultura i sztuka ma być receptą na odzyskanie spokoju, twórcze inspiracje i marzenia. Portal Wirtualna Pracownia Kultury, równolegle z realizowaniem bezpłatnych warsztatów twórczych w ramach świetlicy, będzie zbierał i upowszechniał informacje na temat innych inicjatyw kulturalnych i tekstów kultury dostępnych online, webinariów, tutoriali. Powstanie w ten sposób stale rozwijany zbiór wiedzy od dostępnych inicjatywach, w postaci uporządkowanej wiedzy w tym zakresie. Lista udostępnianych projektów prezentowana będzie tematycznie i problemowo, zgodnie z rekomendacjami edukatorów, artystów, animatorów kultury oraz treściami psychoedukacyjnymi. Celem projektu jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału kultury w zaspokajaniu potrzeb społecznych, które ze względu na okres pandemii, zostały w znacznym stopniu ograniczone lub wręcz uniemożliwione.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO TWORZENIA WIRTUALNEJ PRACOWNI KULTURY